Category Archives: Tin công nghệ

Nghiên cứu thực nghiệm thép chống ăn mòn cao trong môi trường khí hậu khu vực ven biển (Phần 1)

Bài báo đưa ra cơ sở khoa học công nghệ chống ăn mòn cọc thép...

Ứng dụng BIM trong xây dựng cầu đô thị nhằm giảm xung đột khi thi công

     Trong đô thị, điều kiện thi công các nút giao thông trong đó...

CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRỤ NHIỀU TẦNG CHO NÚT GIAO THÔNG ĐÔ THỊ (PHẦN 3)

4.2. Đề xuất giải pháp thiết kế trụ nhiều tầng Khi tiến hành thiết kế...

CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRỤ NHIỀU TẦNG CHO NÚT GIAO THÔNG ĐÔ THỊ (PHẦN 2)

3. Nguyên tắc tính toán thiết kế 3.1. Nguyên tắc và yêu cầu chung Việc...

CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRỤ NHIỀU TẦNG CHO NÚT GIAO THÔNG ĐÔ THỊ (PHẦN 1)

1. Đặt vấn đề Trụ nhiều tầng là một dạng kết cấu trụ ngoài vai...