CÔNG NGHỆ BIM

Hòa nhịp và tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành Xây dựng. Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hòa Phong E&C đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi các thông tin của công trình sang thông tin số thể hiện dưới mạng mô hình không gian phục vụ quá trình thiết kế, thi công và quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình.

Các ứng dụng BIM theo mức độ ưu tiên trong các dự án mà công ty đã thực hiện:

  • Tạo lập mô hình hoàn công
  • Design Authoring (xuất hồ sơ bản vẽ)
  • Design review (kiểm tra phương án thiết kế)
  • 3D Coordination (phối hợp thiết kế 3D, xử lý xung đột)
  • Quantity takeoff (xuất khối lượng phục vụ dự toán)
  • Construction Simulation (mô phỏng thi công)
  • Quản lý phối hợp triển khai BIM cho dự án