QUY HOẠCH HẠ TẦNG

KHÁI QUÁT VỀ QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các lĩnh vực Hòa Phong E&C thực thiện trong quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị được lập cho 07 đối tượng sau đây: giao thông đô thị, cao độ nền và thoát nước mặt đô thị cấp nước đô thị, thoát nước thải đô thị, cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, nghĩa trang và xử lý chất thải rắn.

QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị bao gồm: Mạng lưới đường đô thị (đến đường phố chính cấp khu vực); đường sắt đô thị; đường thủy; vị trí, loại hình, quy mô các nút giao thông quan trọng, bến bãi đỗ xe, nhà ga trung tâm vận chuyển hành khách, cầu cảnh quan trong các khu đô thị , cầu vượt , các tuyến vận tải hành khách công cộng chủ yếu.

QUY HOẠCH CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ

Quy hoạch và tổ chức các công trình thu nước, vận chuyển nước, xử lý nước, điều hoà và phân phối nước tới đối tượng sử dụng nước, xác định nhu cầu và lựa chọn nguồn nước; xác định vị trí, quy mô công trình cấp nước gồm mạng lưới tuyến truyền tải và phân phối, nhà máy, trạm làm sạch, phạm vi bảo vệ nguồn nước và hành lang bảo vệ công trình cấp nước;

Quy hoạch thoát nước thải đô thị

Quy hoạch thoát nước thải đô thị bao gồm việc xác định tổng lượng nước thải, vị trí và quy mô công trình thoát nước gồm mạng lưới tuyến ống thoát, nhà máy, trạm xử lý nước thải, khoảng cách ly vệ sinh và hành lang bảo vệ công trình thoát nước thải đô thị.

QUY HOẠCH CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ

Chiếu sáng các công trình giao thông; chiếu sáng không gian công cộng; chiếu sáng mặt ngoài công trình.Quy hoạch, đầu tư phát triển và tổ chức chiếu sáng đô thị; quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn thiết kế kiến trúc, cảnh quan.
  • Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.
  • Tư vấn lập dự án công trình xây dựng.
  • Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan tới đầu tư xây dựng công trình.