Category Archives: Tin công nghệ

GIẢI PHÁP MÔ HÌNH BIM 4D NHẰM GIẢM THIỂU XUNG ĐỘT KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT ĐÔ THỊ

Tóm tắt: BIM (Building Information Modeling) phát triển dựa trên nền tảng công nghệ số...

Di sản kiến trúc Bắc Triều Tiên trong mối quan hệ địa – văn hóa vùng Đông Á (Phần 2)

Giá trị kỹ thuật – công nghệ kiến trúc Một nét đặc trưng rất khác...

Di sản kiến trúc Bắc Triều Tiên trong mối quan hệ địa – văn hóa vùng Đông Á (Phần 1)

Bắc Triều Tiên, hiện nay còn lưu giữ được nhiều di sản kiến trúc gỗ...