Category Archives: Tin công nghệ

Phân tích đánh giá trạng thái ăn mòn thép chịu thời tiết tại các vị trí liên kết của cầu Chợ Thượng (Phần 1)

Cầu thép chịu thời tiết đầu tiên ở Việt Nam là cầu Chợ Thượng (Hà...

MÔ HÌNH BIM TRONG CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG (Nguồn BIM Corner)

Bạn đã bao giờ nghĩ về việc phân chia các mô hình được xây dựng...

Nghiên cứu thực nghiệm thép chống ăn mòn cao trong môi trường khí hậu khu vực ven biển (Phần 1)

Bài báo đưa ra cơ sở khoa học công nghệ chống ăn mòn cọc thép...

Ứng dụng BIM trong xây dựng cầu đô thị nhằm giảm xung đột khi thi công

     Trong đô thị, điều kiện thi công các nút giao thông trong đó...

CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TRỤ NHIỀU TẦNG CHO NÚT GIAO THÔNG ĐÔ THỊ (PHẦN 3)

4.2. Đề xuất giải pháp thiết kế trụ nhiều tầng Khi tiến hành thiết kế...