TRƯỜNG QUỐC TẾ WISDOM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Trường quốc tế Wisdom được phân chia thành các khu vực chính như sau: Khu vực hành chính, khu vực sân chơi và khu vực vườn hoạt động, khu vực thể chất, khu vực ký túc và và khu vực tòa nhà trường học.

Địa điểm: phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

Dịch vụ: Thiết kế  bản vẽ thi công (Tư vấn phụ)

Loại hình: Trường học

Quy mô:16,035 m2

Phần mềm sử dụng: Infraworks, Sketchup, Autocad