Author Archives: Bihuda Ngoc

GIẢI PHÁP MÔ HÌNH BIM 4D NHẰM GIẢM THIỂU XUNG ĐỘT KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT ĐÔ THỊ

Tóm tắt: BIM (Building Information Modeling) phát triển dựa trên nền tảng công nghệ số...