Giới thiệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hòa Phong E&C (gọi tắt là công ty HPEC) được thành lập vào ngày 16 tháng 06 năm 2010. Hòa Phong xuất phát từ nhiều ý nghĩa khác nhau “Một ngọn gió hoà hợp”, “tập hợp của những ngọn gió”, hay “phong cách Nhật Bản”,v.v… Cho dù là như thế nào, bản thân logo và tên gọi của Hòa Phong chính là sự kết tinh của những tinh thần Việt Nam mong muốn xây dựng một công ty/ tập đoàn hướng đến công nghệ hiện đại, sản phẩm thân thiện với môi trường và kết nối con người với tương lai.

TẦM NHÌN

Công nghệ hiện đại
Sản phẩm thân thiện môi trường
Hướng đến mục tiêu xây dựng Tập Đoàn Công Ty Đa Quốc Gia

sỨ MỆNH

“Con người – Công nghệ – Kết nối”
Không ngừng mở rộng liên kết
Lấy con người làm trung tâm
Ứng dụng công nghệ hiện đại để đi đến thành công

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Con người: Lấy con người trung tâm, đào tạo và nuôi dưỡng tài năng, nhân cách môi trường làm việc thân thiện, gần gũi; xây dựng chính sách đãi ngộ hiệu quả và tinh thần nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp, tạo điều kiện để mọi nhân viên phát huy khả năng sáng tạo và phát triển.

Công nghệ: Cập nhật và nghiên cứu công nghệ hiện đại, chú trọng công nghệ môi trường, hướng tới mục tiêu cung cấp cho các đối tác với chất lượng dịch vụ, sản phẩm tốt nhất.

Kết nối: Sự kết hợp đa phương trong thế giới phẳng giữa con người với con người, doanh nghiệp với doanh nghiệp, nhằm hướng đến mục tiêu cùng đồng hành và cùng phát triển; Là sợi dây kết nối giữa hiện tại với tương lai thông qua ý chí và năng lực của doanh nghiệp.

Lĩnh vực hoạt động

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

QUY HOẠCH HẠ TẦNG

CÔNG NGHỆ BIM

TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ

CÔNG NGHỆ XANH

Tin công nghệ

ĐỐi tác của HPEC

Yooshin

Ckjvn

Nippon KOEI

Malme

Kumonos

Jasty

Tedy South

Pacific Consultants

Malme

Kumonos