Thiết kế kiến trúc Cầu Chì (Bắc Ninh)

Nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng, hiệu quả kinh tế. Ngày 12/8/2019, Sở GTVT Bắc Ninh, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh tổ chức buổi báo cáo, lấy ý kiến về các phương án thiết kế kiến trúc công trình Đầu tư xây dựng Cầu Chì (kết nối huyện Quế Võ với huyện Gia Bình), tỉnh Bắc Ninh. Tham gia hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở GTVT, các đồng chí trưởng, phó phòng và các đơn vị sự nghiệp trong Sở, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức.

Đơn vị tư vấn trình bày, báo cáo các phương án, ý tưởng thiết kế kiến trúc công trình Cầu Chì

Tại buổi báo cáo các đơn vị tư vấn tham gia đã trình bày ý tưởng thiết kế kiến trúc công trình Cầu Chì.

Nổi bật trong số đó là phương án: 2 tháp Liền Anh – Liền Chị của Hòa Phong E&C lấy ý tưởng từ “Dân ca quan họ Bắc Ninh”

Phương án 2 Tháp: Liền Anh-Liền Chị của Hòa Phong E&C thiết kế.

Nguồn: https://sgtvt.bacninh.gov.vn/news/-/details/57292/so-giao-thong-van-tai-bac-ninh-to-chuc-buoi-bao-cao-lay-y-kien-ve-thiet-ke-kien-truc-cong-trinh-au-tu-xay-dung-cau-chi-ket-noi-huyen-que-vo-voi-huyen-