tUYỂN DỤNG

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hòa Phong E&C (gọi tắt là công ty HPEC) được thành lập từ năm 2010, HPEC hoạt động trong lĩnh vực tư vấn hạ tầng, môi trường và công nghệ, luôn lấy con người làm trung tâm ứng dụng công nghệ hiện đại để đi đến thành công. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, chúng tôi sẽ đăng tải và cập nhật tuyển dụng các vị trí tại đây: