TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ

Để bắt kịp với tiến bộ của khoa học máy tính, Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Hòa Phong E&C đã phát triển từ phương pháp thiết kế truyền thống tới thiết kế tham số và tự động hóa thiết kế.

Ở phương pháp thiết kế truyền thống, một nhà thiết kế sử dụng các kỹ thuật cơ bản như phác thảo để mô tả ý tưởng bên trong tâm trí. Với AutoCAD, người thiết kế có thể áp dụng tính năng soạn thảo có sự hỗ trợ của máy tính.

Trong thiết kế Tham số, người dùng xác định mối quan hệ giữa các phần tử được vẽ với nhau, sự thay đổi đối với một phần dữ liệu sẽ tạo ra những thay đổi trong các phần dữ liệu khác. Chẳng hạn như các bộ phận của trụ như cọc, bệ, thân, xà mũ sẽ ràng buộc với nhau.

Với Tự động hóa thiết kế, người dùng có khả năng tự động hóa các tác vụ trong các mô hình tham số bằng cách điều khiển các tham số với các tập lệnh tự động; ví dụ: “tùy chỉnh thiết kế cọc theo tùy theo kích thước của bệ móng”. Hình học và dữ liệu là kết quả của việc thực hiện tự động một tập hợp các quy tắc và có thể sử dụng các phần tử mô hình truyền thống làm đầu vào.

Với tự động hóa thiết kế, sẽ giúp cho các công việc như mô hình, tạo lập bản vẽ cho các dự án được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn với nhiều tùy chọn phương án khác nhau.

Các chương trình tự động hóa thiết kế đã được thực hiện là:

  • Cọc khoan nhồi
  • Mố trụ cầu
  • Dầm cầu giản đơn