Danh Mục Sản Phẩm

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Xem chi tiết
QUAN TRẮC, ĐO ĐẠC ĐỘ MỞ CỦA VẾT NỨT

Công ty HPEC là đại diện độc quyền của Công ty NeoStrain tại Việt Nam. Chúng tôi đang triển khai giới thiệu và ứng dụng công nghệ, thiết bị quan trắc, đo đạc độ mở của vết nứt của các công trình trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông và thủy lợi.

Xem chi tiết
TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Trạm Quan trắc môi trường và tiếng ồn ENVIRO-151 là bộ sản phẩm tổng hợp toàn diện , để thu thập liên tục trong dài hạn các dữ liệu như: tiếng ồn, lưu lượng giao thông và các điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm không khí, áp suất khí quyển, tốc độ gió và hướng gió, lượng mưa)

Xem chi tiết
X