Danh Mục Sản Phẩm

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Xem chi tiết
TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Trạm Quan trắc môi trường và tiếng ồn ENVIRO-151 là bộ sản phẩm tổng hợp toàn diện , để thu thập liên tục trong dài hạn các dữ liệu như: tiếng ồn, lưu lượng giao thông và các điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm không khí, áp suất khí quyển, tốc độ gió và hướng gió, lượng mưa)

Xem chi tiết
X