THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG FRONTIER CONSULTING VIỆT NAM

 

 

Quốc gia:

Việt Nam

Khách hàng:

Frontier Consulting Vietnam

Giai đoạn hợp đồng:

11/2012 – 11/2013

Phạm vi công việc:

Xây dựng, giám sát và hoàn thiện nội thất văn phòng

 

X