TA-7874 PNG: NGHIỂN CỨU CÁC CẦU CHÍNH (43200-024) TẠI PAPUA NEW GUINEA

 

Dự án sẽ cải thiện mạng lưới đường bộ quốc gia của Papua New Guinea bằng cách thay thế các cầu thép (hoặc cầu phao) có mô-đun hẹp và các cầu bị hư hỏng khác bằng các kết cấu hai làn xe vĩnh viễn. Các cầu phao có thể tái sử dụng sẽ được sử dụng lại trên những con đường nông thôn để cải thiện tình trạng giao thông. Dự án là giai đoạn đầu của chương trình thay thế cầu đã được đề xuất và bao gồm năm trong số 16 tuyến  quốc lộ ưu tiên. Dự kiến phạm vi dự án sẽ được mở rộng trong tương lai để tài trợ cho giai đoạn tiếp theo của chương trình thay thế cầu sử dụng Chính sách Tài chính Bổ sung. Dự án sẽ phát huy năng lực của Sở Công trình Công cộng (DOW) hệ thống quản lý tài sản cầu (BAMS) và nâng cao nhận thức an toàn giao thông tại các khu vực nông thôn của PNG nơi có tỷ lệ tai nạn cao. Các công tác chuẩn bị dự án đã được thực hiện thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ hỗ trợ kỹ thuật cho PNG.

Quốc gia:

Papua New Guinea

Khách hàng:

Ngân hàng Phát triển Châu Â

Giai đoạn hợp đồng:

02/2014 – 07/2014

Phạm vi công việc:

Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật bao gồm:

– Các hoạt động cải tạo lòng sông: đánh giá hình thái và lịch sử thay đổi dòng của các dòng suối; so sánh cải tạo lòng sông để chủ động quản lý dòng sông; phát triển các yêu cầu cho công tác cải tạo sông cho phù hợp.

 

– Kiểm tra môi trường của hiện trượng vị trí cầu thay thế; xác định các thông số khí hậu quan tâm cho vị trí cầu; thu thập, tổng hợp và báo cáo đánh giá tác động, vv 

 

 

X