PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (NORTHERN DELTA TRANSPORT DEVELOPMENT PROJECT – NDTDP – CSC1III)

 

ự án sẽ được thực hiện trên 15 tỉnh/thành phố thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ (Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh). Nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường hiệu quả, tính bền vững về môi trường, và tính an toàn của dịch vụ và cơ sở hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng Bắc bộ, thông qua việc giảm bớt các trở ngại về vật chất và thể chế trong khu vực.

Sau khi hoàn thành, nhiều công trình hạ tầng giao thông đường sông, đường bộ của vùng sẽ được nâng cấp, hiệu quả sử dụng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đồng bằng Bắc bộ.

Dự án được triển khai từ tháng 5/2009 đến tháng 6/2012 với 3 phần chính: đầu tư hành lang vận tải đa phương thức; đầu tư bến phà qua sông và hỗ trợ thể chế cho Bộ GTVT, Cục Đường sông và các tỉnh.

Quốc gia:

      Việt Nam

Khách hàng:

      Consia Consultans

Giai đoạn hợp đồng:

      11/2011 – 03/2013

Phạm vi công việc:

Tư vấn Môi trường và Xã hội: Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Support for Community Engagement)

 

 

X