DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP MỸ TRUNG

 

Quỹ đầu tư hạ tầng của Nhật Bản cùng với Công ty CP chứng khoán dầu khí (PSI) của Việt Nam và một số quỹ đầu tư nước ngoài khác đã thành lập liên doanh có tên Công ty CP Quản lý Khu công nghiệp Nhật Bản – Việt Nam (Viết tắt là JVIPM) để đầu tư vào khu công nghiệp Mỹ Trung với diện tích 150,68ha tai xã Mỹ Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, khoảng 100km từ thành phố Hà Nội về phía Nam. 

Quốc gia:

       Việt Nam

Khách hàng:

 

Giai đoạn hợp đồng:

      12/2012 – 02/2013

Phạm vi công việc:

Phạm vi công việc này bao gồm công tác tư vấn hỗ trợ khảo sát địa hình, địa chất Khu công nghiệp Mỹ Trung

 

X