DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 (HÀ NỘI)

 

Dự án xây dựng đường vành đai 3, giai đoạn 2, đoạn Mai Dịch – Bắc Hồ Linh Đàm (sau đây gọi là “Dự án”), sẽ được xây dựng với tổng chiều dài khoảng 8.192m bao gồm 385m đường dẫn và 8.527m cầu cạn. Các tiêu chuẩn kỹ thuật chính áp dụng cho Dự án dựa theo TCXDVN 104-2007 “Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế” và tiêu chuẩn TCVN 5729-97 “Tiêu chuẩn đường cao tốc – Yêu cầu thiết kế”.

Đặc điểm chính của dự án:

Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị với vận tốc thiết kế 100km/h và mặt cắt ngang 4 làn xe.

Gói 1: Từ nút giao Mai Dịch đến nút giao Trung Hòa (Km 19+620 – Km 23+194) và hai đường nhánh

Gói 2:  Từ nút giao Trung Hòa đến nút giao Thanh Xuân (Km 23+194 – Km 25+259) và 4 đường nhánh;

Gói 3: Từ nút giao Thanh Xuân đến Bắc Hồ Linh Đàm (Km 25+259 – Km 28+532) và hai đường nhánh.

Quốc gia:

Việt Nam

Khách hàng:

DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 (HÀ NỘI)

Giai đoạn hợp đồng:

03/2012 – 01/2013

Phạm vi công việc:

Tư vấn giám sát khối lượng (QS) Dự án Vành đai 3.

 

 

X