DỰ ÁN CẦU BẮC QUA SÔNG CÁI, CẦU BẾN THỦY, CẦU VĂN HÓA

 

Trong những năm gần đây ngành thi công cầu ở Việt nam đã có những chuyển biến đáng kể trong việc đầu tư vào công nghệ thi công, một trong những công nghệ đó là “Công nghệ thi công dầm hộp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng” (gọi tắt là công nghệ đúc hẫng). Công nghệ này đã được áp dụng vào thi công cho các công trình cầu Văn Hóa – Tỉnh Quảng Bình, Cầu Bến Thủy – Dự án xây dựng cầu Bến Thủy II, tỉnh Nghệ An và Cầu qua sông Cái – Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối cầu Hòa Xuân và Khu đô thị sinh thái Hòa Quý, Thành Phố Đà Nẵng.

Quốc gia:

Việt Nam

Khách hàng:

DỰ ÁN CẦU BẮC QUA SÔNG CÁI, CẦU BẾN THỦY, CẦU VĂN HÓA

Giai đoạn hợp đồng:

12/2011 – 01/2012

Phạm vi công việc:

Thiết kế mới 02 bộ xe đúc hẫng thi công kết cấu nhịp dầm liên tục cho 03 cầu: cầu Văn Hóa – Tỉnh Quảng Bình, Cầu Bến Thủy – Dự án xây dựng cầu Bến Thủy II, tỉnh Nghệ An và Cầu qua sông Cái

 

X