DỰ ÁN CAD OUTSOURCING

 

Dự án cad outsourcing là một dự án mới trong mảng lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản của công ty chúng tôi. Trong dự án này Hòa Phong E&C sẽ thực hiện bản vẽ thiết kế trong các hạng mục về kết cấu, kiến trúc, điện nước, vv do phía Nhật yêu cầu. Dự án này yêu cầu các bản vẽ phải được thực hiện bằng phần mềm đồ họa chuyên dụng JW CAD của Nhật.

Quốc gia:

Việt Nam

Khách hàng:

 

Giai đoạn hợp đồng:

 

Phạm vi công việc:

 

X