DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

 

Mô tả dự án:

Các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tìm hiểu thêm về môi trường đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các khu công nghiệp. Dịch vụ này sẽ cung cấp các thông tin chung về xu hướng phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam, số lượng và phân bố của các khu công nghiệp, sản xuất và kinh doanh các khu công nghiệp, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp và định hướng phát triển công nghiệp công nghiệp, khu kinh tế trong tương lai gần

 

 

Quốc gia:

Việt Nam

Khách hàng:

 

Giai đoạn hợp đồng:

11/2012 – 12/2012

Phạm vi công việc:

– Thu thập, điều tra tổng quát các khu công nghiệp tại Việt Nam;

– Nghiên cứu phương thức quản lý và hoạt động của các khu công nghiệp tại Việt Nam;

– Thu thập, điều tra môi trường khu công nghiệp và các vấn đề liên quan;

– Nghiên cứu, điều tra thủ tục lập kế hoạch và thiết kế cho các khu công nghiệp;

– Nghiên cứu thủ tục cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp.

X