DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHÀ VỆ SINH SINH HỌC (BIO TOILET) ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở VIỆT NAM

 

Dự án nhằm nghiên cứu, triển khai công nghệ Bio-Toilet tiên tiến của Nhật Bản thử nghiệm trên một số toa tàu của Đường sắt Việt Nam. Đây là một công nghệ mới nhằm cải thiện chất lượng môi trường với đặc tính không mùi, không dùng nước, có thể sử dụng lâu dài, sản phẩm đầu ra có thể được dùng để chế tạo phân hữu cơ sinh học.  Đồng thời nâng cao hiện trạng cơ sở hạ tầng đường sắt và vấn đề quản lý chất lượng con người trên hệ thống toa tàu của ngành đường sắt Việt Nam.

Quốc gia:

      Việt Nam

Khách hàng:

      VNR – Công ty CHODAI CO.,LTD 

Giai đoạn hợp đồng:

      09/2013 – 03/2014

Phạm vi công việc:

     – Dịch vụ dịch thuật.

     – Theo dõi hiện trường chế tạo lắp đặt, vận hành thiết bị

     – Hỗ trợ chuyên gia dự án và các công tác khác.

 

X