DỊCH THUẬT TÀI LIỆU KỸ THUẬT SHMS CẦU CẦN THƠ

 

Hệ thống Quan trắc Kết cấu (SHMS) cầu dây văng, Dự án xây dựng cầu Cần Thơ là nhằm đánh giá tính ổn định về kết cấu bằng cách sử dụng các dữ liệu số khác nhau dựa trên mối tương quan giữa nguồn kích thích và phản ứng, và để phát hiện sự xuống cấp của kết cấu và suy giảm hiệu suất bằng cách nắm bắt xu hướng của sự biến đổi theo thời gian. Theo đó, sẽ cung cấp dữ liệu thông tin cho việc lập kế hoạch quản lý bảo trì hiệu quả, và đồng thời cho phép các đơn vị quản lý cầu ước lượng thời gian mà các ứng suất, các lực và các biến dạng sinh ra đạt giá trị tới hạn, một cách phù hợp.

Ngoài ra, SHMS sẽ được sử dụng để cung cấp dữ liệu thông tin cho quản lý giao thông và kiểm tra/nghiên cứu về giả định thiết kế theo cơ sở kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam.

Quốc gia:

      Việt Nam

Khách hàng:

      Công ty NTT DATA Việt Nam

Giai đoạn hợp đồng:

      2013 – 2013

Phạm vi công việc:

Dịch vụ dịch thuật  các tài liệu kỹ thuật SHMS cầu Cần Thơ

 

 

X