CẦU KỲ LAM

 

Cầu Kỳ Lam bắc qua sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam và đường hai đầu cầu với phạm vi khoảng 1.220m. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, với hai phần riêng biệt đi và về

Quốc gia:

      Việt Nam

Khách hàng:

      Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông số 419

Giai đoạn hợp đồng:

      18/12/2012 – 28/12/2012

Phạm vi công việc:

Tư vấn thiết kế hạng mục xe đúc hẫng 

 

X