HỖ TRỢ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

 

Cung cấp cho các nhà đầu tư các dịch vụ liên quan đến Tư vấn, hỗ trợ và xúc tiến đầu tư bao gồm:

 

•  Hướng dẫn, tư vấn cho các cá nhân, tổ chức kinh tế Việt Nam, các đối tác nước ngoài , các nhà đầu tư trong việc xin/thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết trong công tác đầu tư theo quy định của pháp luật. Lập đăng ký kinh doanh, mở chi nhánh, văn phòng đại điện và thực hiện các dự án đầu tư mới.

•  Hỗ trợ thực hiện nghiên cứu thị trường, lập phương án, kế hoạch thực hiện đầu tư.

•  Tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp thực hiện lập/xây dựng chương trình, kế hoạch dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra, lập các hồ sơ thầu, đấu thầu và quản lý điều hành dự án.

•  Hỗ trợ tổ chức các hội thảo, các workshop, các buổi giới thiệu và quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tạo liên kết và mối quan hệ giữa nhà đầu tư và khách hàng.

•  Trực tiếp hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức triển khai và quản lý dự án hoạt động có hiệu quả. Hỗ trợ thực hiện các hoạt đồng theo yêu cầu của nhà đầu tư.

 

icon-phone

Hotline: (+84) 4 3767 4677

X