Hệ thống điện năng lượng mặt trời

 

Việt Nam có tiềm năng dồi dào để phát triển điện mặt trời với tiềm năng kỹ thuật lên đến 300 Gigawatt (GW). Đặc biệt trong bối cảnh giá điện đang ngày càng gia tăng và cơ chế khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng thiên nhiên do Bộ Công Thương quy định, đây là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy điện mặt trời thành một trong những nguồn năng lượng chính của Việt Nam.

 

Tùy theo nhu cầu của người sử dụng, hệ thống điện mặt trời được chia làm 3 loại:

 

Điện mặt trời nối lưới (on grid)

 

Điện mặt trời nối lưới có dự trữ (hybrid)

 

Điện mặt trời độc lập (off grid)

 

 

Một số hình ảnh dự án đã thực hiện:

 

 

X